Termin opłacenia: CIT/PIT4/Ryczałt/Podatek dochodowy/Najem/PFRON

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 20/05/2018
Całodniowe


– termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło;
– termin zapłaty ryczałtów ustawowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
– termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy;
– termin zapłaty zaliczki na liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej;
– termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika;
– termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;
– termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych;
– termin zapłaty składki na PFRON;

Jeżeli 20 dzień miesiąc przypada w dzień wolny od pracy (niedziela lub święta ustawowo wolne od pracy), termin zapłaty podatku przypada pierwszego dnia roboczego.

Podziel się: