Przyjaciel Sukcesu

Akademia Handlowca

Czas trwania: 40 h

Ilość osób: max.10

Koszt szkolenia:
1980 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

 1. SZKOLENIE OTWARTE REALIZOWANE RÓWNIEŻ:
  • Warszawa do ustalenia
Szkolenie Akademia Handlowca to właściwe rozwiązanie dla osób chcących skutecznie prowadzić działalność handlową. Handlowiec to jedna z najważniejszych osób w firmie. Dba o relacje z klientem, w sposób bezpośredni wpływa na zwiększenie przychodów firmy. Jeśli chcesz znaleźć się wśród najlepiej zarabiających handlowców, to nasze szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Znajdziesz tu rozwiązania dotyczące całego procesu skutecznej sprzedaży bezpośredniej. Zaprezentujemy techniki i narzędzia wyróżniające nowoczesnego sprzedawcę. Dowiesz się, jak doskonalić w sobie umiejętność przekonywania i wpływania na innych. Poznasz sposoby prowadzenia rozmów z klientami. Powiemy Ci, jak przygotować się do rozmowy handlowej, jak analizować potrzeby nabywcy i w jaki sposób sfinalizować sprzedaż nie narzucając się klientowi. Dodatkowo poznasz sekrety najlepszych i najskuteczniejszych sprzedawców. Dla zapewnienia maksymalnej efektywności szkolenia zapewniamy warsztatowe metody zajęć.

Program szkolenia

 1. Proces zakupu
  • Potrzeby klientów
  • Skąd się biorą klienci?
 2. Obowiązki Przedstawiciela Handlowego
  • Zakres obowiązków w praktyce
  • Czego boi się Przedstawiciel Handlowy
 3. Komunikacja
  • Język korzyści
  • Wstęp do komunikacji
  • Zasada ograniczeń percepcyjnych
  • Zaufanie to podstawa
  • Techniki skutecznego budowania kontaktu
  • Klucze do umysłu klienta – systemy reprezentacji i metaprogramy
  • Motyl i piramida – kluczowe czynniki w przekonaniu rozmówcy
  • Dobre pytanie gwarancją sukcesu
  • Oczy klienta zwierciadłem jego myśli
 4. Obsługa klienta
  • Style sprzedaży
  • Typy klienta
  • Komunikacja niewerbalna
  • Klient trudny
  • Podstawowe błędy w procesie sprzedaży
  • Konkurencja na rynku
 5. Kreatywne poszukiwanie klienta
  • Przejmowanie klientów od konkurencji
  • Przeprowadzanie rozmowy telefonicznej
  • Pisanie ofert handlowych
 6. Obsługa telefoniczna
  • Profesjonalny wizerunek przez telefon
  • Niewerbalna komunikacja przez telefon
  • Techniki wzbudzania ciekawości
  • Skuteczne słowa
  • Telefoniczne prezentacje biznesowe
  • Rozmowy biznesowe – sztuka sterowania rozmową
  • Techniki przyspieszania decyzji zakupowych
 7. Skuteczne oferty
  • Techniki budowania profesjonalnego wizerunku
  • Zdobywanie zaufania
  • Mowa ciała
  • Rozmowy przyspieszające ściąganie należności
 8. Prezentacja produktu
 9. Autoprezentacja
 10. Negocjacje
 11. Zarządzanie czasem
  • Efektywnie zarządzanie czasem
  • Określanie priorytetów
  • Skuteczne planowanie

Szkolenie prowadzi:

Trener Biznesu z doświadczeniem w realizacji szkoleń i projektów doradczych; Menedżer – Praktyk; posiada wykształcenie biznesowe (AE w Krakowie – Handel Zagraniczny; Ecole Superieure de Commerce de Rouen – Bankowość i Finanse); zajmowała stanowiska menedżerskie w takich koncernach, jak Auchan Polska, Groupe Andre, PPG, głównie w obszarach zarządzania, sprzedaży i obsługi Klienta; w PPG stworzyła od podstaw nowoczesny i wysoce profesjonalny Dział Obsługi Klienta (telemarketing, zespół ds. reklamacji, zespół ds. szkoleń, zarządzanie programem lojalnościowym, Badania Satysfakcji Klientów i Pracowników i Mystery Shopping), którym zarządzała przez 7 lat. Przez 4 lata szkoliła kierownictwo i siły sprzedaży strategicznych Klientów firmy oraz zbudowała wewnętrzny zespół trenerski na najwyższym poziomie; to za jej główną przyczyną firma w roku 2003 otrzymała prestiżową nagrodę nadaną przez Kapitułę Programu organizowanego przez Instytut Zarządzania – godło „Firma Przyjazna Klientowi”; inicjator i lider wielu projektów ogólnofirmowych i wdrożeń biznesowych silnie zorientowanych na rozwój zasobów ludzkich i kultury organizacji oraz doskonalenie jakości i poziomu obsługi Klienta; doświadczenie w obszarach zarządzania, sprzedaży, obsługi Klienta/call center, customer marketingu, komunikacji, budowaniu zespołów, edukacji, psychologii Klienta; członek Komitetu Organizacyjnego Projektu HORYZONT mającego na celu zmianę wizerunku i kultury organizacyjnej firmy zatrudniającej 1 400 pracowników o profilu sprzedażowym i produkcyjnym; licencjonowany i certyfikowany Praktyk Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP; prowadzi z pasją i energią szkolenia i coaching menedżerski w wielu branżach; realizuje badania satysfakcji pracowników i klientów dla firm; wspiera wdrażanie systemów motywacyjnych dla firm.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Akademia Handlowca

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.