Przyjaciel Sukcesu

Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej cz.I

Czas trwania: 7 h

Ilość osób: max.10

Koszt szkolenia:
590 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

 1. GRATIS!KONSULTACJE Z DORADCĄ BIZNESOWYM W ZAKRESIE ANALIZY ATRAKCYJNOŚCI POMYSŁU - JEDNO SPOTKANIE, DO WYKORZYSTANIA W CIĄGU 6 MIESIĘCY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA.
Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zakładaniem własnej firmy lub młodych przedsiębiorców chcących poznać aspekty prawne funkcjonowania firmy.

Program szkolenia

 1. Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej
  • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
  • kodeks spółek handlowych
  • elementy prawa cywilnego
 2. Podstawowe formy organizacyjne działalności gospodarczej
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  • spółka cywilna
  • spółka jawna
  • spółka partnerska
  • spółka komandytowa
  • spółka komandytowo-akcyjna
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna
 3. Zakładanie własnej działalności gospodarczej
  • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS
  • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP – Urząd Skarbowy)
  • zgłoszenie płatnika składek albo zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego(ZUS i KRUS)
  • założenie konta bankowego
  • koncesja, zezwolenia
 4. Prawo pracy
  • podstawy prawa pracy
  • charakterystyka stosunku pracy
  • urlopy pracownicze
  • umowy cywilnoprawne

Szkolenie prowadzi:

Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a następnie uzyskała wpis na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe w zakresie reprezentacji w postępowaniach sądowych oraz bieżącej obsługi prawnej zdobywała na salach sądowych i w wiodących kancelariach prawniczych. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych oraz w prawie cywilnym, w tym prawie umów gospodarczych, prawie pracy, prawie prywatnym z uwzględnieniem aspektów prawa wspólnotowego oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. Pracuje w językach polskim oraz angielskim. Jest laureatką konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – zawody zaufania publicznego” organizowanego przez prestiżowy magazyn Forbes. Celem organizowanego po raz pierwszy konkursu było uhonorowanie przedstawicieli 5 zawodów zaufania publicznego: adwokatów, radców prawnych, lekarzy, aktorów oraz architektów, którzy wykonują swoją pracę zgodnie z etosem zawodowym. W Cisnet.pl realizuje szkolenia z zakresu prawa.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej cz.I

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.