Przyjaciel Sukcesu

Biznes Plan

Czas trwania: 8 h

Ilość osób: max.10

Koszt szkolenia:
470 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

 1. GRATIS!KONSULTACJE Z DORADCĄ BIZNESOWYM W ZAKRESIE ANALIZY ATRAKCYJNOŚCI POMYSŁU - JEDNO SPOTKANIE, DO WYKORZYSTANIA W CIĄGU 6 MIESIĘCY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA.
Szkolenie przeznaczone dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, chcących zdobyć wiedzę z zakresu działań marketingowych, koniecznych do zbadania przed uruchomieniem działalności gospodarczej, koniecznych do uwzględnienia przy budowie biznes planu. Dla zapewnienia maksymalnej efektywności szkolenia zapewniamy warsztatowe metody zajęć.

Program szkolenia

 1. Część 1
  • Definicja biznes planu
  • Struktura biznes planu
  • Demonstracja wzoru biznes planu
  • Omówienie poszczególnych elementów biznes planu -ćwiczenia
  • Analiza 5 Sił Portera - ćwiczenia
  • Macierz BCG – ćwiczenia
 2. Część 2
  • Marketing – rynek docelowy, sposoby dotarcia do klienta – ćwiczenia
  • Analiza SWOT – ćwiczenia
  • Rachunek zysków i strat, prognozy cen, sprzedaży, bilans

Szkolenie prowadzi:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Biznes Plan

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.