Przyjaciel Sukcesu

E-branding, czyli marka w sieci

Czas trwania: 6 h

Ilość osób: max. 10

Koszt szkolenia:
430 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu budowania wizerunku marki dotyczy procesu jej wykorzystania do celów biznesowych. E-branding w ostatnich latach nabiera intensywnie na znaczeniu. Spowodowane jest to zarówno przez szybki rozwój technologii cyfrowych, jak i przez Internet, który stał się w dzisiejszych czasach „wszechobecnym” medium. Zbudowanie kompetencji w temacie potrzeb wizerunkowych jest konieczne w celu zwiększenia konkurencyjności firmy. Podczas szkolenia dowiesz się dlaczego marka jest ważna, dlaczego większość firm kładzie coraz większy nacisk na budowanie swojego wizerunku w Internecie oraz powiemy jak rozpocząć, jak prowadzić i promować swoją markę w Internecie.

Program szkolenia

 1. E-Branding – założenia teoretyczne
 2. Spójny wizerunek firmy– logotyp, wizytówki, papier firmowy itp.
 3. Czego odbiorcy oczekują od firmy?
 4. Firma w otoczeniu konkurencyjnym. Wyróżnik marki w sieci
 5. Jak wzbudzić zaufanie klienta?
 6. Wizerunek w social media
 7. Spójny wizerunek w portalach sprzedażowych

Szkolenie prowadzi:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
E-branding, czyli marka w sieci

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.