Przyjaciel Sukcesu

Zasady prowadzenia ewidencji księgowej

Czas trwania: 8 h

Ilość osób: max. 10

Koszt szkolenia:
520 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

 1. GRATIS!KONSULTACJE Z DORADCĄ BIZNESOWYM W ZAKRESIE ANALIZY ATRAKCYJNOŚCI POMYSŁU - JEDNO SPOTKANIE, DO WYKORZYSTANIA W CIĄGU 6 MIESIĘCY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA.
Szkolenie przeznaczone dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, poszukujących informacji na temat wyboru formy opodatkowania, podatku VAT czy zatrudnienia. Przedstawimy wady i zalety każdego rozwiązania. Dla zapewnienia maksymalnej efektywności szkolenia zapewniamy warsztatowe metody zajęć.

Program szkolenia

 1. Wybór formy opodatkowania
  • obowiązujące formy opodatkowania podatkiem dochodowym
  • charakterystyka różnych form opodatkowania - stawki opodatkowania, limitu przychodów, odliczenia, ewidencja podatkowa, deklaracja podatkowa
  • wady i zalety poszczególnych form opodatkowania podatkiem dochodowym
  • podstawowe zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
 2. Podatek VAT
  • podstawowe cechy podatku VAT
  • zakres opodatkowania podatkiem VAT, czynności podlegające opodatkowaniu oraz czynności wyłączone z opodatkowania
  • ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego
  • omówić zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
  • omówić zasady i termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należny
  • elementy faktury VAT
 3. Zatrudnianie (Kadry i Płace)
  • stosunek pracy
  • podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
  • umowy cywilnoprawne w oparciu, o które może być wykonywane świadczenie pracy
  • podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego
  • zasady odprowadzania składek ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Szkolenie prowadzi:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Zasady prowadzenia ewidencji księgowej

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.