Przyjaciel Sukcesu

Język migowy PIERWSZY KONTAKT

Czas trwania: 15h - 5 spotkań x 3 h

Ilość osób: max.10

Koszt szkolenia:
650 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

  • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

Szkolenia Tematyczne – „Pierwszy kontakt” przeznaczone są dla pracowników instytucji administracji publicznej, placówek służby zdrowia, placówek opiekuńczych, jednostek interwencyjnych oraz ochotniczych oraz wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie posługiwania się językiem migowym. Szkolenia realizowane są w trybie przyspieszonym. Celem szkolenia jest uposażenie uczestników w umiejętności posługiwania się językiem migowym - Polski Język Migowy - na poziomie elementarnym oraz niezbędne informacje dotyczące społeczności i środowisk osób niesłyszących. Nabyta wiedza pozwala na rozwój kompetencji zawodowych i podniesie kwalifikacji. Każdy kurs kończy się egzaminem i jest certyfikowany.

Program szkolenia

  1. Zapoznanie się ze znakami języka migowego umożliwiającymi nawiązanie pierwszego kontaktu z osobami niesłyszącymi
  2. Niezbędne słownictwo tematyczne związane z wykonywaną branżą
  3. Zapoznanie się ze strukturami gramatycznymi Polskiego Języka Migowego
  4. Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi społeczności i kultury Głuchych

Szkolenie prowadzi:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Język migowy PIERWSZY KONTAKT

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

  • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
  • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

  • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
  • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
  • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.