Przyjaciel Sukcesu

Marketing partyzancki

Czas trwania: 6 h

Ilość osób: max.10

Koszt szkolenia:
430 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

GRATIS!KONSULTACJE Z DORADCĄ BIZNESOWYM W ZAKRESIE ANALIZY ATRAKCYJNOŚCI POMYSŁU - JEDNO SPOTKANIE, DO WYKORZYSTANIA W CIĄGU 6 MIESIĘCY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA.

Niskobudżetowy Marketing Partyzancki to szkolenie warsztatowe z zakresu niestandardowych technik marketingowych, wykorzystywanych w kampaniach informacyjnych i reklamowych. Pokazuje możliwości łączenia różnych kanałów komunikacji zwiększających możliwość dotarcia do nowych grup odbiorców. Zdobyte podczas szkolenia umiejętności pozwolą uczestnikom na wybór najbardziej efektywnych kanałów komunikacji marketingowej oraz niestandardowych technik i narzędzi w odniesieniu do ich własnego produktu. Szkolenie rekomendowane jest dla osób decydujących o zakresie stosowanych działań marketingowych w organizacji, pracowników działów marketingu i wszystkich innych osób odpowiedzialnych za przekaz informacyjny do określonych grup odbiorców.

Program szkolenia

 1. Jak zaistnieć w sieci za darmo
 2. Guarilla marketing
 3. Jak szukać miejsc na darmową reklamę?
 4. Niekonwencjonalne formy reklamy
 5. Jak wykorzystać portale aukcyjne do marketingu?
 6. Reklama wirusowa
 7. Reklama w mediach społecznościowych
 8. Reklama niskobudżetowa
 9. Zwrócenie na siebie uwagi klienta
 10. Katalogi firm
 11. Blogi i fora internetowe jako narzędzie marketingu
 12. Budowanie zaufania
 13. Polecenia
 14. Marketing partyzancki czego unikać

Szkolenie prowadzi:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Marketing partyzancki

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.