Przyjaciel Sukcesu

Obsługa klienta

Czas trwania: 7 h

Ilość osób: max.10

Koszt szkolenia:
430 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

 1. SZKOLENIE OTWARTE REALIZOWANE RÓWNIEŻ:
  • Legnica do ustalenia
 2. SZKOLENIE Z GWARANTOWANYM TERMINEM REALIZACJI:
  • Koszt szkolenia: 990zł/osobę + 23% VAT
  • Miejsce: Kraków, Legnica
  • Termin: do ustalenia
Obsługa klienta kod zawodu: 243302 Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów zajmujących się obsługą Klienta. Wybór zawodowej ścieżki jest kluczem do sukcesu! Jednak nie zawsze wiadomo, czym się kierować. Dlatego przedstawiamy skuteczny sposób na podniesienie swoich kwalifikacji. Zdobądź uprawnienia w najbardziej popularnym zawodzie!

Program szkolenia

 1. Organizacja nastawiona na Klienta
  • Budowa klimatu wewnątrz organizacji sprzyjającego dobrej obsłudze Klienta
  • Tworzenie kultury obsługi Klienta
  • Budowa zespołu nastawionego na potrzeby Klientów
  • Wpływ dobrej obsługi na wyniki firmy
  • Łańcuch obsługi
 2. Obsługa Klienta jako element marketing mix
  • Obsługa Klienta na etapie „przed sprzedażą”
  • Obsługa Klienta w trakcie procesu zakupowego
  • Obsługa Klienta „po sprzedaży”
  • Cykl życia Klienta
 3. Personel i zasady obsługi Klienta – budowanie standardów obsługi
  • Określenie zasad postępowania w każdym punkcie styku „firma-Klient”
  • Czynniki wpływające na percepcję Klienta – czyli jak Klienci dokonują oceny obsługi
  • Łańcuch obsługi Klienta
  • Rekrutacja zespołu obsługi Klienta
 4. Podstawowe zasady komunikacji w obsłudze Klienta
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna w obsłudze Klienta
  • Co nam przeszkadza w efektywnej komunikacji- bariery komunikacyjne
  • Różnice w komunikacji bezpośredniej i telefonicznej- zasady
  • Profesjonalne zachowanie w sytuacji skargi i reklamacji
  • Darowanie nigdy nie przynosi ryzyka straty – czyli techniki wywierania wpływu na ludzi w obsłudze Klienta
  • Wykorzystanie zasad komunikacji do załatwienia reklamacji – schemat procesu reklamacyjnego i rozmowy reklamacyjnej
 5. Postawa prosprzedażowa w obsłudze Klienta
 6. Narzędzia w obsłudze Klienta
  • Miejsca kontaktu z Klientem”
  • Systemy bazodanowe – CRM
  • Narzędzia internetowe komunikacji z Klientem
  • Wykorzystanie call center do obsługi Klienta
  • Programy lojalnościowe
  • Badania satysfakcji Klienta
  • Projekty member get member
  • Obsługa reklamacji

Szkolenie prowadzi:

specjalistka z zakresu wizerunku i komunikacji, trener biznesu Trenerka łącząca obszary PR i HR. Jej główne zainteresowania to kreowanie wizerunku, motywacja, komunikacja w biznesie, profesjonalna obsługa klienta, przedsiębiorczość, marketing i szeroko pojęte zarządzanie zespołem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze prywatnym, państwowym oraz NGO. Zarządzała projektami społeczno-edukacyjnymi, organizowała eventy kulturalne i sportowe oraz wspierała procesy rekrutacyjne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla managerów, małych i średnich przedsiębiorstw, urzędów pracy, administracji publicznej, młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Trenerów Cel. Absolwentka na kierunku Marketing i Komunikacja w Biznesie (WSH we Wrocławiu) oraz Business English (PWSZ w Nysie). Wierzy, że człowiek uczy się całe życie, a najlepszą nauką jest doświadczenie, dlatego warsztaty przez nią prowadzone to 100% energia i aktywność uczestników. W Cisnet.pl realizuje szkolenia z zakresu szkoleń sprzedażowych.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Obsługa klienta

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.