Przyjaciel Sukcesu

Opiekun osoby starszej

Czas trwania: 24 h

Ilość osób: max. 8

Koszt szkolenia:
790 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

Podejście opiekuna do osoby starszej w sposób właściwy, życzliwy i profesjonalny pozwala znacznie poprawiać komfort życia podopiecznego i daje mu poczucie godności oraz poszanowanie dla jego wieku. Osoba opiekująca się jest źródłem aktualnej wiedzy o stanie zdrowia podopiecznego i najczęściej jako pierwsza dostrzega niepokojące symptomy zdrowotne. Szkolenie dotyczące tej tematyki to nauka rozmowy, poszanowania i empatii wobec osoby często nie mogącej obejść się bez pomocy drugiego człowieka.

Program szkolenia

 1. BLOK ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH
  • Nauka podstawowych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych w odniesieniu do opieki nad osobami starszymi
  • Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w następstwach chorób wieku podeszłego
 2. BLOK HUMANISTYCZNY
  • Rola i zadania opiekuna osób starszych
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekuna
  • Anatomia i fizjologia człowieka obejmująca procesy wieku podeszłego
  • Zasady żywienia ludzi chorych
  • Choroby wieku podeszłego
  • Profilaktyka odleżyn i skutki długotrwałego unieruchomienia
  • Opieka nad umierającym
  • Wybrane aspekty psychologii, socjologii i etyki, czyli jak rozmawiać ze starszym człowiekiem

Szkolenie prowadzi:

Od 2011 roku ratownik medyczny. Absolwent Instytutu Promocji Zdrowia WSTH specjalizacja: promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego. Obecnie studiuje pielęgniarstwo. Na co dzień prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy i jeździ w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Współpracuje z Państwową Strażą Pożarną i Strażą Miejską w dziedzinie tematyki ratownictwa medycznego. Był koordynatorem medycznym i współorganizatorem „Ogólnopolskich Manewrów HOPR 2013” w Myślenicach. Wciąż się kształci i poszerza horyzonty w dziedzinie medycyny ze szczególnym uwzględnieniem medycyny ratunkowej i pediatrii. W Cisnet.pl realizuje szkolenia: opiekun osoby starszej oraz pierwsza pomoc.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Opiekun osoby starszej

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.