Przyjaciel Sukcesu

Pracownik administracyjno - biurowy

Czas trwania: 7 h

Ilość osób: max. 10

Koszt szkolenia:
470 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

 1. SZKOLENIE OTWARTE REALIZOWANE RÓWNIEŻ:
  • Legnica do ustalenia
 2. SZKOLENIE Z GWARANTOWANYM TERMINEM REALIZACJI:
  • Koszt szkolenia: 990zł/osobę + 23% VAT
  • Miejsce: Kraków, Legnica
  • Termin: do ustalenia
 • Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania pracą biurową. Wybór zawodowej ścieżki jest kluczem do sukcesu! Jednak nie zawsze wiadomo, czym się kierować. Dlatego przedstawiamy skuteczny sposób na podniesienie swoich kwalifikacji. Zdobądź uprawnienia w najbardziej popularnym zawodzie! Pracownik administracyjno – biurowy kod zawodu: 411090
 • Korzyści z odbycia szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy”: - zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych do efektywnego prowadzenia sekretariatu, - nabycie umiejętności z dziedziny zarządzania, administracji i psychologii biznesu, - poznanie werbalnych oraz niewerbalnych zasad komunikacji, - poznanie jak efektywnie zarządzać swoim czasem i swojego szefa.
 • Program szkolenia

  1. Organizacja pracy biurowej
   • Charakterystyka pracy biurowej
   • Współpraca z szefem
   • Organizacja pracy w sekretariacie
   • Zadania sekretariatów
   • Przyjmowanie interesantów
   • Przyjmowanie i łączenie telefonów
   • Kontrola terminów
   • Obieg dokumentów
   • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
   • Ochrona danych osobowych
  2. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem
  3. Zasady efektywnej komunikacji
   • Komunikacja werbalna i niewerbalna
   • Prezentujemy siebie
   • Rodzaje blankietów
   • Elementy składowe pisma i zasady ich rozmieszczania
   • Skracanie wyrazów w korespondencji
   • Bariery porozumiewania się: zewnętrzne i wewnętrzne
  4. Kultura zawodu
   • Wizerunek pracownika biurowego
   • Savoir-vivre w relacjach międzyludzkich
   • Wybrane zagadnienia etyki pracownika biurowego
   • Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa
   • Konflikty i ich rozwiązywanie
  5. Zagadnienia prawne prawo – pracy
   • Prawa i obowiązki pracodawcy określone w Kodeksie pracy
   • Prawa i obowiązki pracownika określone w Kodeksie pracy
   • Rodzaje i zasady zawierania umów o pracę
   • Zasady rozwiązywania umów o pracy
   • Dokumentacja związana z zatrudnieniem

  Szkolenie prowadzi:

  Specjalistka z zakresu wizerunku i komunikacji, trener biznesu Trenerka łącząca obszary PR i HR. Jej główne zainteresowania to kreowanie wizerunku, motywacja, komunikacja w biznesie, profesjonalna obsługa klienta, przedsiębiorczość, marketing i szeroko pojęte zarządzanie zespołem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze prywatnym, państwowym oraz NGO. Zarządzała projektami społeczno-edukacyjnymi, organizowała eventy kulturalne i sportowe oraz wspierała procesy rekrutacyjne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla managerów, małych i średnich przedsiębiorstw, urzędów pracy, administracji publicznej, młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Trenerów Cel. Absolwentka na kierunku Marketing i Komunikacja w Biznesie (WSH we Wrocławiu) oraz Business English (PWSZ w Nysie). Wierzy, że człowiek uczy się całe życie, a najlepszą nauką jest doświadczenie, dlatego warsztaty przez nią prowadzone to 100% energia i aktywność uczestników. Dewiza życiowa: Karma powraca.

  Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
  Pracownik administracyjno - biurowy

  Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


  DANE UCZESTNIKA:


  Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

  • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
  • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

  Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

  • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
  • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
  • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

  W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

  * dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.