Przyjaciel Sukcesu

Prospecting w praktyce, czyli jak pozyskać nowych klientów

Czas trwania: 16 h

Ilość osób: max.10

Koszt szkolenia:
960 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

 1. SZKOLENIE OTWARTE REALIZOWANE RÓWNIEŻ:
  • Warszawa do ustalenia
Szkolenie skierowane do menadżerów, właścicieli firm, osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie klientów i utrzymywanie z nimi długotrwałych relacji. Osobowość trenera gwarantuje uczestnikom wysoką dynamikę szkolenia, interaktywny sposób przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej, żywą reakcję na zgłaszane problemy czy sugestie, charakter warsztatowy i twórczy. Trener buduje atmosferę otwartości i zaufania, bazuje na relacjach partnerskich, co pozwala optymalnie zaktywizować grupę do nauki, konstruktywnej samokrytyki połączonej z kreowaniem konkretnych rozwiązań. Połączenie doświadczenia trenerskiego i menedżerskiego w obszarze sprzedaży i obsługi klienta pozwala trenerowi wysoce zmotywować uczestników szkolenia do aktywnego udziału, a przede wszystkim zainspirować do dalszego rozwoju własnego.
 1. CELE szkolenia
  • Zidentyfikowanie obszarów prospectingowych
  • Poznanie skutecznych metod docierania do potencjalnych klientów
  • Wypracowanie umiejętności przeprowadzania skutecznej rozmowy biznesowej w prospectingu
  • Wypracowanie umiejętności konstruowania indywidualnych systemów prospectingowych
 2. Dzięki szkoleniu uczestnicy:
  • Zwiększą przychody z powodu nabycia umiejętności umawiania większej ilości spotkań z odpowiednimi osobami w firmie klientów
  • Oszczędzą czas stosując efektywne poszukiwanie informacji w podejściu do pozyskiwania klientów
  • Będą angażować potencjalnych klientów w sposób, który buduje podstawy dla przyszłej długoterminowej relacji biznesowej

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do prospectingu
  • Prospecting, jako pierwszy etap cyklu sprzedażowego
  • Korzyści wynikające ze stosowania prospectingu
 2. Działania praw statystyki w prospectingu
  • Selekcja kontaktów
  • Emocje a prawo wielkich liczb
  • Osobiste i branżowe współczynniki skuteczności sprzedaży
  • Błąd paralaksy w prospectingu
 3. Źródła klientów
  • Prawo 250 Joe Girarda
  • Lista 100-u. Jak pracować z listą?
  • Obszary działania w prospectingu
  • Cechy produktywnego źródła klientów
 4. Metody prospectingowe
  • Metody prospectingowe aktywne i pasywne
  • Centrum wpływu- osobiste centra wpływu
  • Biznesowa rozmowa telefoniczna w prospectingu
  • Zalety stosowanych metod prospectingowych
  • Trzy funkcje metod
 5. System prospectingu
  • Działania systemowe i niesystemowe
  • Elementy składające się na sukces w prospectingu
  • Budowanie i stosowanie indywidualnych systemów prospectingowych
 6. Narzędzia stosowane w prospectingu
  • Zeszyt kontaktów korzyści
  • Zestawienie rozmów telefonicznych
 7. Efektywne planowanie prospectingu
  • Ustalanie priorytetów-Zasada Pareto
  • Zasada ABC
  • Zasada Eisenhower`a
  • Planowanie czasu a konsekwencja, systematyczność i zaangażowanie
  • Konstruowanie planu pracy prospectingowej
 8. Skuteczny prospecting
  • Zasady skutecznego prospectingu
  • Zadania prospectingowe

Szkolenie prowadzi:

Trener Biznesu z doświadczeniem w realizacji szkoleń i projektów doradczych; Menedżer – Praktyk; posiada wykształcenie biznesowe (AE w Krakowie – Handel Zagraniczny; Ecole Superieure de Commerce de Rouen – Bankowość i Finanse); zajmowała stanowiska menedżerskie w takich koncernach, jak Auchan Polska, Groupe Andre, PPG, głównie w obszarach zarządzania, sprzedaży i obsługi Klienta; w PPG stworzyła od podstaw nowoczesny i wysoce profesjonalny Dział Obsługi Klienta (telemarketing, zespół ds. reklamacji, zespół ds. szkoleń, zarządzanie programem lojalnościowym, Badania Satysfakcji Klientów i Pracowników i Mystery Shopping), którym zarządzała przez 7 lat. Przez 4 lata szkoliła kierownictwo i siły sprzedaży strategicznych Klientów firmy oraz zbudowała wewnętrzny zespół trenerski na najwyższym poziomie; to za jej główną przyczyną firma w roku 2003 otrzymała prestiżową nagrodę nadaną przez Kapitułę Programu organizowanego przez Instytut Zarządzania – godło „Firma Przyjazna Klientowi”; inicjator i lider wielu projektów ogólnofirmowych i wdrożeń biznesowych silnie zorientowanych na rozwój zasobów ludzkich i kultury organizacji oraz doskonalenie jakości i poziomu obsługi Klienta; doświadczenie w obszarach zarządzania, sprzedaży, obsługi Klienta/call center, customer marketingu, komunikacji, budowaniu zespołów, edukacji, psychologii Klienta; członek Komitetu Organizacyjnego Projektu HORYZONT mającego na celu zmianę wizerunku i kultury organizacyjnej firmy zatrudniającej 1 400 pracowników o profilu sprzedażowym i produkcyjnym; licencjonowany i certyfikowany Praktyk Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP; prowadzi z pasją i energią szkolenia i coaching menedżerski w wielu branżach; realizuje badania satysfakcji pracowników i klientów dla firm; wspiera wdrażanie systemów motywacyjnych dla firm.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Prospecting w praktyce, czyli jak pozyskać nowych klientów

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.