Przyjaciel Sukcesu

Skuteczna oferta handlowa

Czas trwania: 14 h

Ilość osób: max.10

Koszt szkolenia:
820 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

 1. SZKOLENIE OTWARTE REALIZOWANE RÓWNIEŻ:
  • Legnica 26-27.01.2016
 2. SZKOLENIE Z GWARANTOWANYM TERMINEM REALIZACJI:
  • Koszt szkolenia: 1980zł/osobę + 23% VAT
  • Miejsce: Kraków, Legnica
  • Termin: do ustalenia
Jaką rolę odgrywa oferta handlowa kierowana do klientów? Często się zdarza, że Twoi klienci nie mają czasu na spotkania i rozmowy. O współpracy z firmą zdecyduje sama oferta i to, jakie informacje za jej pośrednictwem otrzyma klient. Jak zatem skonstruować skuteczną ofertę, jakie informacje dostarczać klientom, by zminimalizować proces podejmowania decyzji o wyborze Twojej oferty?
 1. Na szkoleniu dowiesz się jak:
  • konstruować oferty, które zainteresują klienta i zmotywują go do zakupu
  • konstruować kompleksową ofertę
  • wdrażać nowe produkty
  • pisać teksty, które obudzą u klienta potrzebę zakupu
  • jak dobierać najefektywniejszy sposób przesłania oferty

Program szkolenia

 1. Architektura produktu/usługi , Big Idea
  • Fundament – obowiązkowe elementy dzięki którym produkty zauważamy na rynku
  • Grupa docelowa – osoby które nie wyobrażają sobie życia bez naszego produktu
  • Potrzeby klienta – zdefiniowanie, określenie problemów klienta, w których rozwiązaniu pomaga nasz produkt/usługa
  • Korzyści klienta – określenie unikalnych zalet, użyteczności którą uzyskuje klient dzięki stosowaniu naszego produktu
  • Wartość dodana
 2. Cykl sprzedaży doradczej — skuteczny proces pozyskania klientów i sprzedaż produktów/usług
  • Przygotowanie — zebranie informacji o kliencie i jego potrzebach
  • Kontakt i budowanie relacji — budowanie zaufania i obniżanie ryzyka zakupowego
  • Badanie potrzeb — diagnoza problemów klienta, w których rozwiązaniu mogą pomóc nasze produktu/usługi
  • Prezentacja oferty handlowej — 3 etapy prezentacji oferty
  • Finalizacja transakcji — podpisanie zlecenia
  • Obsługa posprzedażowa — czynności dające zadowolenie klientowi i budujące relacje z klientem
 3. Cechy oferty handlowej
  • Etapy tworzenia oferty, gromadzenie materiałów, koncepcja”
  • Identyfikacja wizualna
  • Najczęściej spotykane błędy w dokumentacji handlowej
 4. Tworzenie oferty handlowej – zajęcia praktyczne
 5. Dystrybucja-kanały przekazywania oferty handlowej
 6. Badanie skuteczności oferty handlowej, kontakt B2B
 7. Negocjacje handlowe, zamknięcie sprzedaży- zajęcia praktyczne przy zastosowania kamery video

Szkolenie prowadzi:

specjalistka z zakresu wizerunku i komunikacji, trener biznesu Trenerka łącząca obszary PR i HR. Jej główne zainteresowania to kreowanie wizerunku, motywacja, komunikacja w biznesie, profesjonalna obsługa klienta, przedsiębiorczość, marketing i szeroko pojęte zarządzanie zespołem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze prywatnym, państwowym oraz NGO. Zarządzała projektami społeczno-edukacyjnymi, organizowała eventy kulturalne i sportowe oraz wspierała procesy rekrutacyjne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla managerów, małych i średnich przedsiębiorstw, urzędów pracy, administracji publicznej, młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Trenerów Cel. Absolwentka na kierunku Marketing i Komunikacja w Biznesie (WSH we Wrocławiu) oraz Business English (PWSZ w Nysie). Wierzy, że człowiek uczy się całe życie, a najlepszą nauką jest doświadczenie, dlatego warsztaty przez nią prowadzone to 100% energia i aktywność uczestników. W Cisnet.pl realizuje szkolenia z zakresu szkoleń sprzedażowych.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Skuteczna oferta handlowa

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.