Przyjaciel Sukcesu

Skuteczna sprzedaż produktów i usług

Czas trwania: 24 h

Ilość osób: max.10

Koszt szkolenia:
1390 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

 1. Cele szkolenia:
  • Doskonalenie umiejętności technik sprzedaży oraz intencjonalnego panowania nad procesem kontaktu z klientem
  • Doskonalenie technik wpływania na klienta bazujących na prezencji, sposobie zachowania i doborze argumentacji
  • Wzmocnienie umiejętności prezentacji handlowej
  • Nauczenie uczestników podstaw marketingu (teoria wsparta praktycznymi przykładami jak te wiedzę wykorzystać w codziennej pracy w sprzedaży)
  • Przybliżenie czym jest marketing, dlaczego jest tak ważny
  • Nauczenie jakimi zasadami powinno się kierować przy wyborze działań marketingowych w sprzedaży produktów/usług
  • Pokazanie jakie są narzędzia oraz techniki i jak ich użycie może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży w pracy przedstawiciela handlowego

Program szkolenia

 1. TEMATYKA SPRZEDAŻOWA
  • Techniki sprzedaży – „nie sprzedawaj- ułatw kupowanie”
  • Proces sprzedaży i kontakt z klientem
  • Prezentacja produktu i usługi w języku korzyści klienta
  • Pokonywanie obiekcji klienta
  • Finalizowanie sprzedaży
 2. TEMATYKA MARKETINGOWA
  • Marketingowe zasady działania firmy oraz strategia marketingowa w praktyce
  • Warunki osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w branży
  • Orientacja na Marketing czy orientacja na Klienta? – porównanie marketingu transakcyjnego i relacyjnego na przykładach
  • Elementy koncepcji „4P” oraz „5P" marketingu-mix
  • Budowanie relacji z Klientami wg koncepcji marketingu relacyjnego „5I”
  • Studium przypadku – Analiza sytuacji rynkowej firmy X
  • Narzędzia i instrumenty promocji. Badanie efektywności promocji
  • Programy lojalnościowe
  • Studium przypadku – program lojalnościowy firmy Y

Szkolenie prowadzi:

Trener Biznesu z doświadczeniem w realizacji szkoleń i projektów doradczych; Menedżer – Praktyk; posiada wykształcenie biznesowe (AE w Krakowie – Handel Zagraniczny; Ecole Superieure de Commerce de Rouen – Bankowość i Finanse); zajmowała stanowiska menedżerskie w takich koncernach, jak Auchan Polska, Groupe Andre, PPG, głównie w obszarach zarządzania, sprzedaży i obsługi Klienta; w PPG stworzyła od podstaw nowoczesny i wysoce profesjonalny Dział Obsługi Klienta (telemarketing, zespół ds. reklamacji, zespół ds. szkoleń, zarządzanie programem lojalnościowym, Badania Satysfakcji Klientów i Pracowników i Mystery Shopping), którym zarządzała przez 7 lat. Przez 4 lata szkoliła kierownictwo i siły sprzedaży strategicznych Klientów firmy oraz zbudowała wewnętrzny zespół trenerski na najwyższym poziomie; to za jej główną przyczyną firma w roku 2003 otrzymała prestiżową nagrodę nadaną przez Kapitułę Programu organizowanego przez Instytut Zarządzania – godło „Firma Przyjazna Klientowi”; inicjator i lider wielu projektów ogólnofirmowych i wdrożeń biznesowych silnie zorientowanych na rozwój zasobów ludzkich i kultury organizacji oraz doskonalenie jakości i poziomu obsługi Klienta; doświadczenie w obszarach zarządzania, sprzedaży, obsługi Klienta/call center, customer marketingu, komunikacji, budowaniu zespołów, edukacji, psychologii Klienta; członek Komitetu Organizacyjnego Projektu HORYZONT mającego na celu zmianę wizerunku i kultury organizacyjnej firmy zatrudniającej 1 400 pracowników o profilu sprzedażowym i produkcyjnym; licencjonowany i certyfikowany Praktyk Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP; prowadzi z pasją i energią szkolenia i coaching menedżerski w wielu branżach; realizuje badania satysfakcji pracowników i klientów dla firm; wspiera wdrażanie systemów motywacyjnych dla firm.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Skuteczna sprzedaż produktów i usług

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.