Przyjaciel Sukcesu

Zakładamy firmę ze środków UE

Czas trwania: 8 h

Ilość osób: max.10

Koszt szkolenia:
520 zł/osobę + 23% VAT
cena obejmuje materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ukończenia szkolenia

Terminy:

 • do ustalenia - Kraków

Opis szkolenia

 1. GRATIS!KONSULTACJE Z DORADCĄ BIZNESOWYM W ZAKRESIE ANALIZY ATRAKCYJNOŚCI POMYSŁU - JEDNO SPOTKANIE, DO WYKORZYSTANIA W CIĄGU 6 MIESIĘCY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA.
Szkolenie przeznaczone dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, poszukujących zwrotnych i bezzwrotnych źródeł finansowania. Pokażemy jak postarać się o dotację lub mikropożyczkę z dofinansowaniem UE. Przedstawimy wady i zalety takich rozwiązań. Omówimy aktualne rozwiązania w oparciu o bieżące programy finansowania unijnego w ramach nowej perspektywy 2014 - 2020. Dla zapewnienia maksymalnej efektywności szkolenia zapewniamy warsztatowe metody zajęć.

Program szkolenia

 1. Pozyskanie kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa
  • w ramach jakich programów UE można uzyskać pomoc finansową
  • zasady ubiegania się o środki z funduszy unijnych
  • formy pomocy unijnej (dotacja, mikropożyczka)
  • formy zabezpieczania środków
 2. Aplikowanie o środki UE
  • wniosek o dofinansowanie
  • formularz rekrutacyjny
  • zasady konstrukcji biznesplanu
  • przykładowy biznesplan dla wybranego rodzaju prowadzonej działalności

Szkolenie prowadzi:

Specjalista z zakresu przedsiębiorczości, tworzenia biznes planów. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (ok. 500 godzin) z przedsiębiorczości, tworzenia biznes planów i sporządzania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej. Oceniający biznes plany wnioskodawców dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. W Cisnet.pl realizuje szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:
Zakładamy firmę ze środków UE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


DANE UCZESTNIKA:


Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:

 • - zaliczka w wysokości 50% do 3 dni od zgłoszenia*
 • - całość najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia płatne na rachunek bankowy Cisnet.pl Centrum Szkoleniowo – Informatyczne Tomasz Płoszański nr 21 1140 2004 0000 3502 7604 3116, w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia, miasto oraz nazwisko.

Wpłaty można dokonać również osobiście w jednym z biur Cisnet.pl

 • w Krakowie ul. Siemiradzkiego 19/1,
 • w Legnicy ul. Wojska Polskiego 1/3,
 • w Warszawie Al. Solidarności 147/33

W przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu Organizator może zmienić trenera oraz termin bez podania przyczyny, zapewniając utrzymanie merytorycznych treści szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem ustalenia nowego terminu szkolenia nie później niż w terminie 30 dni od daty szkolenia wskazanej na zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia, po ustaleniu nowego terminu, z przyczyn zależnych od Organizatora, całość wpłaconej kwoty podlega zwrotowi w terminie 5 dni roboczych.

* dotyczy szkoleń których termin jest ustalony w okresie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Należność za szkolenie, których termin ustalony jest w okresie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia musi zostać wniesiona się w całości.