UWAGA! Możliwe automatyczne wykreślenie jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej z rejestru CEDIG z powodu braku nr PESEL.

Taka niespodzianka może spotkać przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, którzy rejestrowali się w CEIDG przed 1 lipca 2011 r. lub później i nie dokonywali w tym rejestrze żadnych zmian.

Brak w CEIDG podanego nr PESEL spowoduje automatyczne wykreślenie Państwa firmy z rejestru.

Wykreślenie z rejestru CEDIG firmy bez nr PESEL nastąpi 19 maja 2018r. W tym upływa termin uzupełnienia danych przedsiębiorcy, który został nałożony ustawą z dnia 25 września 2015r. (art. 61) o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw.

Zaniedbanie tego obowiązku będzie skutkować wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG, co uniemożliwi wykonywanie działalności gospodarczej.

Aby uniknąć wykreślenia z CEDIG nalezy niezwłoczne sprawdzić swój wpis. Można to zrobić osobiście we właściwym miejscowo urzędzie (miasta lub gminy) prowadzącym rejestr lub bezpośrednio na stronie CEDIG (firma.gov.pl) logując się do swojego konta za pomocą platformy EPUAP lub z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podziel się: